Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) wordt Buildwise. Deze nieuwe naam brengt ook een nieuwe richting met zich mee, met extra aandacht voor innovatie,

samenwerking en een geïntegreerde aanpak tussen de verschillende disciplines.

Van onderzoekscentrum naar innovatiecentrum

Doorheen de jaren is het WTCB uitgegroeid naar hét referentie- en expertisecentrum in de bouwsector, en gingen ze van een onderzoekscentrum naar een innovatiecentrum.

Van multidisciplinaire naar transdisciplinaire expertise

Buildwise onderscheidt zich door problemen aan te pakken vanuit verschillende invalshoeken en met beide voeten stevig in het werkveld. Om solide oplossingen te vinden, is een alomvattende, geïntegreerde aanpak nodig. Daarom bouwden ze hun ambities op rond drie pijlers: digitale technologie, duurzaamheid en  het vakmanschap (via hun technische comités geleid door bouwaannemers).

Buildwise: de katalysator voor kennisdeling en verbinding

Het doel van Buildwise is om met deze nieuwe naam en strategie kennis door te geven die de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid daadwerkelijk verbetert en de weg vrijmaakt voor innovatie op werven en in bouwbedrijven.

Ook willen ze ondernemers in de bouwsector optimaal ondersteunen en opereren als katalysator, om de verbindende rol in de bouwsector te versterken, een sector vandaag veel kansen biedt maar die complex en gefragmenteerd is.

Meer info vind je op hun gloednieuwe website : www.buildwise.be