Privacy- en cookiebeleid

Het beschermen van uw privacy is een prioriteit voor ons. In dit verband verbinden wij ons ertoe de persoonlijke gegevens van onze online gebruikers verzameld via cookies, tags, tracers (hierna in het algemeen: “cookies”) te beschermen en met de grootst mogelijke zorg te behandelen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.  1. Algemene informatie

Cookies zijn bestanden die door websites of applicaties op uw toegangsapparaat worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden dienen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele cookies (bijvoorbeeld wanneer u een taalkeuze maakt of wanneer u aankopen toevoegt aan uw “winkelwagentje”), sessiecookies (tijdelijk) en tracking cookies (die het gedrag dat u op de website aanneemt analyseren en registreren om u een optimale gebruikerservaring te bieden).

Afhankelijk van het type cookie dat wordt gebruikt, kan de informatie die door een cookie wordt verzameld, persoonlijke informatie bevatten. In dit geval wordt deze informatie verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid www.greenbizz.brussels/nl/privacy/

Alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van cookies kunnen worden gericht aan het volgende e-mailadres: privacy@greenbizz.brussels.

  1. Soorten cookies die worden gebruikt

Onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming (banner gepubliceerd op onze website), kunnen we de volgende cookies op uw computer installeren, die we onderscheiden op basis van hun doeleinden:

  • Essentiële/strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden ingesteld als reactie op acties die u op onze website onderneemt, zoals het instellen van uw privacy-instellingen, inloggegevens of het invullen van onze formulieren. Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om door onze website te navigeren (bijvoorbeeld om terug te keren naar een vorige pagina, enz.).

  • Niet-essentiële cookies

Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de goede werking van onze website, maar ze helpen ons om u een verbeterde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

  • Functionele cookies:

Dankzij deze cookies kunnen wij u een optimale en gepersonaliseerde werking en ervaring van het gebruik van onze website bieden. Deze cookies kunnen door ons of door externe aanbieders waarvan wij de diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd, op uw computer worden geplaatst.

  • Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken aan onze website en verkeer analyseren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Met deze cookies kunnen we zien welke pagina’s het populairst zijn en wat het surfgedrag van onze bezoekers is.

  • Gerichte advertentiecookies:

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners op onze website worden geplaatst. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om uw voorkeuren te targeten en u relevante advertenties op andere websites te bieden.

  1. Levensduur van cookies

In ieder geval zal de levensduur van onze cookies niet langer zijn dan 13 maanden.

  1. Beheer van cookies

U kunt het gebruik van cookies beperken of uitschakelen via de instellingen of opties van uw browser (Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, …).

Via uw browser kunt u ook sommige of alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, bekijken en opschonen. Instructies zijn te vinden in het menu “Help” van uw browser. Houd er rekening mee dat als u bepaalde cookies verwijdert, onze website of sommige functies ervan mogelijk niet meer werken.

  1. Update

We kunnen ons cookiebeleid op elk moment bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. We raden u daarom aan om het regelmatig te raadplegen.
Privacybeleid

Wanneer u interesse toont in onze diensten of wanneer u ons een ruimte huurt of gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens over u.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Daarom hebben wij dit privacybeleid opgesteld om u onder andere uit te leggen welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.INHOUD VAN HET ARTIKEL

A. TOEPASSELIJK RECHT EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
B. CATEGORIEËN GEGEVENS
C. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
D. COOKIES
E. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
F. BEELDRECHTEN
G. HOUDBAARHEID
H. ACTUALISERING VAN GEGEVENS
I. GEGEVENSBESCHERMING
J. UW RECHTEN
K. VRAGEN
L. WIJZIGINGEN

A. TOEPASSELIJK RECHT EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Wij garanderen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en vallen onder de verantwoordelijkheid van:
BRUSSEL GREENBIZZ NV
Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 Brussel
België
Ondernemingsnummer: 0542.552.078.
Telefoon : +32 23 33 81 00
E-mail : privacy@greenbizz.brussels

Hieronder vindt u de details van de gegevensverwerking die we waarschijnlijk zullen uitvoeren.

B. CATEGORIEËN GEGEVENS

Als onderdeel van onze activiteiten kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

– Identificatiegegevens
– Professionele gegevens
– Bankgegevens
– Gedragsmarketinggegevens

C. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

1) Voor identificatiegegevens

Uw identificatiegegevens stellen ons in staat om u informatie te verstrekken over de geleverde of waarschijnlijk interessante diensten en over de evenementen van de openbare incubators van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (https://incubators.brussels/incubateurs).

2) Voor professionele gegevens

Uw professionele gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze zakelijke relatie, in het bijzonder voor coaching- en trainingsdiensten.

3) Voor bankgegevens

Als u ons bankgegevens verstrekt, worden deze uitsluitend gebruikt voor de geleverde diensten.

4) Voor gedragsmarketinggegevens

Deze gedragsmarketinggegevens stellen ons in staat om uw profiel en gewoonten beter te begrijpen en zo te anticiperen op uw behoeften.

D. COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze terugkerende bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden.
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u ons Cookiebeleid raadplegen http://www.greenbizz.brussels/fr/privacy/

E. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw identificatie- en gedragsgegevens kunnen worden meegedeeld aan andere openbare incubators in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (https://incubators.brussels/incubateurs).

Om de kwaliteit en relevantie van onze diensten te optimaliseren, kunnen we bovendien – voor bepaalde activiteiten – gebruik maken van partners die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied (waaronder coaching, training, communicatie, beheer van onze website, activiteiten op sociale media).

We selecteren al onze gegevensverwerkers zorgvuldig en zorgen ervoor dat ze voldoen aan hetzelfde niveau van vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens als wij u aanbieden (ook als onze verwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden). Wij houden een intern register bij waarin al onze gegevensverwerkers zijn opgenomen. Indien nodig kunnen wij u informatie verstrekken over onze categorieën verwerkers. Stuur hiervoor een e-mail naar het volgende adres: privacy@greenbizz.brussels.

Hiertoe leggen wij verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens op aan elk van onze onderaannemers.

In ieder geval worden uw gegevens nooit verkocht.

F. BEELDRECHTEN

Als onderdeel van onze activiteiten kunnen video’s of foto’s (al dan niet gericht) worden gemaakt. Tenzij anders door u besteld, gaan wij ervan uit dat u instemt met deze foto’s en de publicatie ervan op de websites van de openbare incubators van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (https://incubators.brussels/incubateurs) en op hun andere communicatiemiddelen.

G. HOUDBAARHEID

Uw gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is; dat wil zeggen:

– wanneer u interesse toont in onze diensten: uw gegevens worden 3 jaar na 31 december verwijderd na uw gebrek aan reactie op onze berichten.
– wanneer wij diensten verlenen: uw gegevens worden uiterlijk 10 jaar na 31 december na het einde van onze contractuele relatie verwijderd, met uitzondering van uw identificatiegegevens die wij bewaren voor het onderhoud van een alumninetwerk

H. ACTUALISERING VAN GEGEVENS

Om onze database bij te werken, verbinden wij ons ertoe om alle gegevens over u die onjuist blijken te zijn, te verwijderen of te corrigeren.

I. GEGEVENSBESCHERMING

Wij garanderen dat alle technische, organisatorische en menselijke maatregelen (firewalls, persoonlijke wachtwoorden, verificatiesysteem, beperkte toegang tot bestanden, enz.) worden genomen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen (in het bijzonder tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging en vernietiging).

De opslagmethode en de veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen van uw gegevens worden gespecificeerd in een register van verwerkingsactiviteiten die we intern ontwikkelen en opslaan.

In het geval van een inbreuk op uw persoonsgegevens, verbinden wij ons ertoe om de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte te brengen indien gerechtvaardigd, zo snel mogelijk en, indien mogelijk, niet later dan 72 uur nadat wij er kennis van hebben genomen.

Het spreekt echter voor zich dat u als enige verantwoordelijk blijft voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.).

In geval van diefstal of misbruik van uw inloggegevens, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen via e-mail op het volgende adres: privacy@greenbizz.brussels.

J. UW RECHTEN

U heeft te allen tijde en kosteloos de mogelijkheid om het volgende aan te vragen:

– toegang tot uw gegevens en deze op te vragen in de vorm van een kopie (gemakkelijk bruikbaar en gegevensportabiliteit);
– het wissen van uw gegevens;
– de wijziging van uw onjuiste of onvolledige gegevens;
– het beperken van het beperkte gebruik van uw gegevens;
– dat uw gegevens niet worden verwerkt (verzet).

Stuur hiervoor een e-mail naar het volgende adres: privacy@greenbizz.brussels.

Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek in behandeling genomen.

In overeenstemming met de wetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be) als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is.

K. VRAGEN

Wij staan uiteraard tot uw beschikking als u vragen heeft over ons privacybeleid. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen op het volgende adres: privacy@greenbizz.brussels.

L. WIJZIGINGEN

Zoals elk beleid, is de inhoud van ons Privacybeleid bedoeld om te evolueren. U kunt de laatste versie raadplegen op onze website: http://www.greenbizz.brussels/fr/

Laatst gewijzigd op: 31/07/2019