Na verschillende weken van onderzoek en ontwikkeling in zijn atelier bij Greenbizz.brussels heeft Vincent Van Gompel, de ontwerper van kattenbakvulling Tommy’s Gazette, een 100% ecologische en aangename kattenbakvulling voor onze vrienden op vier pootjes samengesteld. Niet alleen worden de vervaardiging en de verpakking geoptimaliseerd om hun ecologische impact te beperken, maar ook de basisgrondstoffen zijn afkomstig van secundaire en/of gerecycleerde bronnen, namelijk oud papier.

De jaarlijkse ecologische voetafdruk van katten bedraagt 0,15 ha. Dat is iets minder dan die van een Golf VW. Een kat verbruikt immers niet minder dan 33 kg kattenbakvulling per jaar. Klassieke kattenbakvulling is dus een enorme vervuiler, want het is niet recycleerbaar of biologisch afbreekbaar. Daarbij komt nog dat de productie ervan een grote impact heeft op het milieu. De vulling is vaak afkomstig uit verre landen zoals China en zorgt voor schadelijke effecten zoals:
• het verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen (klei uit steengroeven);
• de ontwikkeling van stoffen tijdens de productie;
• het vrijkomen van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid in het geval van gebleekte kattenbakvulling;
• het vrijkomen van assen tijdens de verbranding.

Anderzijds barst het in onze gemeenten – echte ‘stadsmijnen’ – van secundaire bronnen zoals oud papier die zich perfect lenen om te worden hergebruikt.

Deze twee vaststellingen brachten Vincent op het idee om een kattenbakvulling te produceren die minder schadelijk is voor ons leefmilieu dan de bestaande producten. Zijn kattenbakvulling bevat geen additieven of toegevoegde chemicaliën, om een ecologisch product te verkrijgen dat veilig is voor onze kleine huisdieren. De kattenbakpellets kunnen bovendien worden hergebruikt als vloerbedekking voor knaagdieren.

Een mooi voorbeeld van duurzame economie in het hart van Brussel!

Klik hier voor meer informatie en de verschillende verkooppunten.

montage final ikati

Enregistrer