Deze week is het de Europese week van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We maakten van de gelegenheid gebruik om een interview te houden met Agnieszka, oprichter van D44, een architectenbureau gevestigd in Greenbizz.

Greenbizz : Wat is de duurzame ontwikkelingsdoelstelling die D44 dagelijks nastreeft?

Agnieszka: We streven bij D44 architecture meerdere doelen na. Onder onze waarden en missie vallen verschillende doelen, zoals bijvoorbeeld doel 11 « Duurzame steden en gemeenschappen», maar ook doel 7 « Betaalbare en duurzame energie». Maar het doel dat ons het nauwst aan het hart ligt is zonder twijfel doel 12 « Verantwoorde consumptie en productie».

Naar schatting maakt bouwafval 30% uit van al het afval dat in het Brusselse Gewest wordt geproduceerd. Dat is enorm !

Sinds het begin proberen we bij D44 aandachtig te zijn aan het aantal materialen die we gebruiken op onze bouwwerven. We beperken ze tot het minimum en werken met recycleerbare producten. Zodra het project ontwikkeld is denken we bovendien al na over hoe we toekomstig afval zoveel mogelijk kunnen beperken en over de eventuele mogelijkheid om dat afval tijdens de afbraak opnieuw te kunnen gebruiken.

Daarnaast zijn we altijd aandachtig voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ecologisch bouwen. Zo kunnen wij onze klanten innovatieve manieren aanbieden om de ecologische voetafdruk van hun gebouw te verkleinen.

Wij zitten boordevol ideeën, zijn innovatief en luisteren altijd naar de behoeften van onze klanten. Wij richten ons niet alleen op de algemene esthetiek, maar ook op de functionaliteit van het ontwerp en de efficiëntie van de gebruikte ruimte. Wij streven ernaar een modulaire architectuur te ontwerpen die zich aanpast aan de veranderende behoeften van de gebruikers van het project.

G : Hebben jullie een kenmerkend project dat hierbij aansluit?

A : Ja, in Laken dichtbij Bockstael, hebben we een stapelhuis verbouwd tot een gebouw met drie lofts.  Ze zijn zo energie-zelfvoorzienend mogelijk en we hebben het afval tot een minimum kunnen beperken. Voor het aantal kabels bijvoorbeeld hebben we enkel het strikte minimum gebruikt. Ook gebruikten we geen plamuur, enz. Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat ze gemakkelijk af te breken zijn, indien nodig. We openen de deuren van dit project trouwens op 11 november 2021 voor bezoekers.

G : Hoe zou de stad van morgen er volgens jou moeten uitzien ?

A : De ideale stad is volgens mij een stad waarin de inwoners gegroepeerd zijn in kleine autonome wijken met alle essentiële diensten en groene ruimten in de buurt. Hierdoor ontstaat er een echt buurtleven en worden onnodige verplaatsingen beperkt, wat dan automatisch leidt tot minder vervuiling.

G : Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst op het gebied van ecologisch bouwen?

A : Er is nog veel werk aan de winkel op dat vlak. Ik zal er drie opnoemen die voor mij van essentieel belang zijn.

Een eerste uitdaging is de isolatie. Zo bestaat er nog geen isolatie die voldoet aan de ecologische normen, en die bruikbaar is in België door het vochtig klimaat.

Ten tweede is er het probleem van de recyclage van zonnepanelen.

Ten slotte lijkt het mij van essentieel belang inspiratie te putten uit oude technieken en materialen. Deze worden soms vergeten, maar zijn vaak veel ecologischer dan die dat wij vandaag gebruiken. Het zou dan ook belangrijk zijn mensen op te leiden om ze te kunnen gebruiken.

G: Beschrijf in vijf woorden waarom je ervoor koos je in Greenbizz te vestigen?

A : Ondersteuning, verbinding met andere bedrijven, nabijheid, fietsenstalling en makkelijk bereikbaar.

 

[1] NVDR : zien over dit onderwerp: https://leefmilieu.brussels/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken/volledige-versie/afval/bouw-en-sloopafval