De collectieve moestuin van Greenbizz ontving het label “Réseau Nature/(natuurnetwerk)” van Natagora !

Het project van de collectieve moestuin startte in 2016. Naast ons gebouw bevond zich een leeg terrein, dat aan het Gewest (Citydev) toebehoort. Het bestond voornamelijk uit een hoop stenen, en de bedoeling was eerst om het volledig te gebruiken als parking. Greenbizz.brussels pleitte er echter voor om een deel ervan te wijden aan een project dat de biodiversiteit in de wijk zou bevorderen.

Het was één van de bedrijven van Greenbizz.brussels die met het idee kwam om een gezamenlijke moestuin te creëren. Een project waar we meteen achter stonden, aangezien het perfect aansluit bij onze waarden en doelstellingen als incubator met de focus op duurzame economie.

We besloten een stap verder te gaan in dit initiatief en dienden enkele maanden geleden onze aanvraag in voor het label “Réseau Nature (Natuurnetwerk)” van Natagora. Vandaag ontvangen we deze beloning met veel vreugde, die onze inspanningen om de biodiversiteit in de tuin te bevorderen weerspiegelt.

Ons perceel van 300m² is misschien niet groot, maar het ligt in een weinig begroeid gebied in Brussel, en we zijn ervan overtuigd dat het daarom een echt pluspunt is voor de biodiversiteit in de buurt.

Zoals Natagora het zo goed uitlegt: “Een klein stuk grond van 300m² dat als kleine oase dient in het midden van een sterk gemineraliseerde plek. Naast het telen van groenten verwelkomen de beheerders het spontane plantenleven met open armen; Duizendblad, Boerenwormkruid, Alsem, kruiden, fruitbomen en klimplanten groeien er vrijelijk.

Hoe het nuttige aan het aangename koppelen? Zelfs kippen hebben er hun plaats gevonden, en dit terwijl ze de invasie van de Japanse duizendknoop op een efficiënte manier onder controle houden.

Door middel van dit label dragen ze bij aan de rol van de ecologische verbindingszone met het nabijgelegen kanaal.”(https://reseaunature.natagora.be/index.php?id=4780)

 

De criteria die gerespecteerd moeten worden om het label te behalen zijn :

  1. Geen activiteiten organiseren die de natuurlijke omgeving kunnen aantasten
  2. Invasieve exotische soorten belemmeren van zich te ontwikkelen
  3. De voorkeur geven aan inheemse planten die in het wild voorkomen in de regio
  4. De flora en fauna respecteren
  5. Chemische bestrijdingsmiddelen uitsluiten

Onze doelstellingen voor dit initiatief zijn :

  1. Biodiversiteit in de buurt bevorderen
  2. Waarde geven aan een ongebruikt stuk grond
  3. Een gezellige, ontspannende en- ontmoetingsplaats creëren voor onze 40 bedrijven
  4. Aantonen dat stadslandbouw mogelijk is, zelfs op armere grond
  5. De richtlijnen van permacultuur in de praktijk omzetten

Passeer je in de buurt? Aarzel dan niet om naar onze prachtige moestuin te komen kijken! Dieudonné Lefèvrestraat 17 – 1020 Laken.