In 2018 besloot MV2Tech een grote strategische verandering aan te gaan: de heroriëntatie van hun groene technologieactiviteiten om zich te focussen op de ontwikkeling van één enkele veelbelovende technologie, Fuel Matrix. Deze oplossing op basis van Ethanol maakt het mogelijk om uitstoot drastisch te verminderen wanneer het gemengd wordt met eender welke koolwaterstof in een minimale dosering : een afname van 60 tot 80% van de NOx-uitstoot, en een daling van meer dan 70% van de fijne deeltjes, enz. dit alles terwijl het brandstofverbruik met 15 à 20% wordt verminderd. «Dit komt op hetzelfde neer als een dieselvoertuig van de ene dag op de andere om te zetten naar een hybride of CNG, en dit zonder maar één euro te investeren. » aldus Bahram Vossoughi, medeoprichter van MV2Tech. Het geheim zit hem in een methode, waar sinds 2019 een patent op werd genomen, die het mogelijk maakt om de koolwaterstofmoleculen op een elektromagnetische manier te laden zodat deze de in de lucht aanwezige zuurstofmoleculen «aantrekken». De verbranding van de brandstof is vollediger en de stikstof in de lucht verbrandt (bijna) niet meer waardoor de bekende schadelijke NOx-gassen niet gevormd kunnen worden. Deze NOx-gassen verhogen het sterftecijfer i.v.m. luchtvervuiling door zich aan de reeds bestaande luchtvervuiling toe te voegen. Een vervuiling dat in Europa alleen al verantwoordelijk is voor meer dan 400.000 sterfgevallen per jaar.

Zo realiseerden ze in 2019 een test onder reële omstandigheden op een vijftigtal TEC-bussen. Het ULB, dat verbonden is met het project, heeft de brandstofbesparing van 15% bevestigd. De publicatie van dit universiteitsrapport heeft onlangs een zekere politieke weerklank gehad, zoals de Brusselse afgevaardigde Christophe De Beukelaer ons vertelt: «Toegepast op de 800 bussen van de MIVB, zou [Fuel Matrix] een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact van ons Brussels openbaar vervoer in termen van uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen mogelijk maken. »

Op basis van deze resultaten hebben de oprichters van MV2Tech besloten om al hun middelen en energie te besteden aan de ontwikkeling van Fuel Matrix in Europa. «Deze technologie is ongelooflijk, en de impact ervan (op gebied van milieu en economie) is onvergelijkbaar met wat er momenteel op de markt bestaat. Het was een voor de hand liggende keuze, zij het een gewaagde. Het enige wat we nodig hadden was om mede-eigenaar te worden van de technologie en de bijbehorende patenten. » aldus Alexandre Mahfoudh, mede-oprichter van MV2Tech. Dat gebeurt nu, met de fusie tussen MV2Tech en het Amerikaanse bedrijf The Fuel Matrix, LLC. «We waren van plan hen een aanbod te doen om aandelen te kopen bij hun bedrijf, maar ze waren ons voor door zelf een bod te doen bij MV2Tech! » gaat Alexandre Mahfoudh verder. «Ze kwamen op een dag naar ons kantoor in Greenbizz om ons te feliciteren met onze resultaten, en een overname voor te stellen van MV2Tech met als doel er hun Europese centrum van te maken. In dit aanbod hebben we een deel van de aankooprijs omgezet in belangen in de moedermaatschappij en werden we verantwoordelijk voor de ontwikkeling in Europa, in het Midden-Oosten en in Afrika, waar we onze eerste verkopen hebben kunnen realiseren. » Naast de geografische uitbreiding, richt Fuel Matrix zich nu ook op de sectoren scheepvaart, luchtvaart, woningverwarming en elektrische generatoren.